HOME      

IDEA 

OFERTA 

 KONTAKT


Zakres usług projektowych ustalany jest indywidualnie z inwestorem podczas rozmowy wstępnej i może obejmować:

• opracowanie wstępnej koncepcji aranżacji projektowanej przestrzeni w oparciu o dokumentację dostarczoną przez Klienta oraz inwentaryzację wykonaną na budowie

• wykonanie kompletnego projektu wnętrza bazującego na trójwymiarowej wizualizacji oraz dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji projektu

• doradztwo w zakresie doboru materiałów wykończeniowych i firm wykonawczych

• przygotowanie efektywnego harmonogramu prac wykończeniowych

• nadzór i kontrola budowy w imieniu inwestora

POZNANIE OCZEKIWAŃ KLIENTA

• Wszystkim osobom zainteresowanych naszymi usługami proponujemy niezobowiązujące, bezpłatne spotkanie, na którym poznajemy oczekiwania klientów i prezentujemy możliwe formy naszej pomocy. Spotkanie to służy wytyczeniu kierunku działań i określeniu zakresu dalszej współpracy.

• Po pierwszym spotkaniu przygotowujemy dla Państwa wycenę prac projektowych. Ich akceptacja pozwala na przejście do prac nad projektem wnętrza.

• Przed przystąpieniem do pierwszego etapu prac dążymy do jak najlepszego poznania Państwa oczekiwań i gustów. Pytamy o Państwa potrzeby funkcjonalne i upodobania estetyczne. Kluczowa jest również informacja dotycząca zakładanego budżetu, jaki chcecie Państwo przeznaczyć na dokonanie adaptacji wnętrza.


TERMINY

Całkowity czas potrzebny na przygotowanie kompleksowego projektu wnętrza, od podpisania umowy do przekazania gotowej dokumentacji, zależy od:
• wielkości projektowanej powierzchni,
• ilości elementów wymagających osobnych rysunków projektowych,
• szybkość pracy z klientem nad przygotowywanymi koncepcjami w poszczególnych etapach prac
• terminarza spotkań i akceptacji przedkładanych propozycji,
• ilości koniecznych zmian nanoszonych w trakcie prac nad projektem na życzenie klienta.

Z naszych doświadczeń wynika, iż czas niezbędny na świadome przejście wspólnie z klientem przez wszystkie etapy prac wymaga średnio około 8 tygodni i 4-6 spotkań.

Przekazanie dokumentacji i rozliczenie wykonanych prac zamyka etap prac projektowych.